Jak doskonale wiemy, nauka języka angielskiego jest w naszym dzisiejszym świecie koniecznością. Jest to język obcy nauczany obowiązkowo w każdej szkole w tym kraju. Jest to najczęściej zdawany język obcy na egzaminie maturalnym. To najczęściej wybierany język obcy do nauki wśród studentów. Jest to absolutne minimum w każdym CV w rubryce dodatkowych umiejętności wymaganych na danym stanowisku pracy. Nikt z nas nie ucieknie już przed nauką języka angielskiego, bo już dawno „zawładnął” on naszym życiem. Niemniej jednak, pomimo ogromnej ilości materiałów i źródeł do nauki angielskiego, wiele osób uczących się tego języka postrzega go jako język trudny i ciężki do przyswojenia. Dlaczego wielu Polaków uważa, że nauka języka angielskiego przysparza im tylu trudności?

Po pierwsze – fonetyka

Każdy język cechuje się swoją własną fonetyką: mniej lub bardziej skomplikowaną. Dla przeciętnego obcokrajowca wyprodukowanie pewnych dźwięków języka polskiego stanowi naprawdę wielkie wyzwanie. Tymczasem dla Polaka wyzwanie stanowi opanowanie fonetyki języka angielskiego. Pomimo że z językiem tym jesteśmy już niejako „osłuchani” od dziecka, fonetyka języka angielskiego cechuje się dużą niekonsekwencją. Brak tu czytelnych zasad wymowy. W odróżnieniu od języka francuskiego  czy niemieckiego, w języku angielskim nigdy nie możemy być pewni jak np. wymawiać daną samogłoskę w danym wyrazie, mimo że sąsiaduje ona na przykład z identycznymi spółgłoskami w obu słowach. Co więcej, język angielski składa się w dużym stopniu z słów pochodzenia francuskiego. Przeciętny Polak, widząc takie angielskie słowa jak: „fiancé”, „poignant” czy „faςade” czuje się totalnie zdezorientowany. A nawet jeśli władamy językiem francuskim, w tym przypadku nie jest to w ogóle pomocne, ponieważ słowa francuskie w języku angielskim wymawia się przeważnie w zupełnie inny niż we Francji sposób… 

Po drugie – gramatyka

Jako Polacy, władamy od urodzenia językiem, którego gramatyka jest dość skomplikowana. Niestety nie ułatwia nam to zrozumienia i opanowania gramatyki języka angielskiego. Angielski to język należący do grupy języków germańskich, polski zaś – do grupy języków słowiańskich. Już z tego względu daremne jest szukanie podobieństw między tymi dwoma językami. Owszem, istnieje kilka przykładów, w których pewne reguły gramatyki angielskiej mają swoje odzwierciedlenie w gramatyce polskiej, ale nie jest ich wiele. Znacznie szybciej przychodzą nam na myśl gramatyczne różnice między tymi dwoma językami.

Polak, zadając dowolne pytanie swojemu rozmówcy, zadaje je poprzez intonację. Anglik w tej samej sytuacji zadaje pytanie tylko i wyłącznie poprzez inwersję – czyli odwrócony szyk zdania oznajmującego. W języku polskim tak zwany „czas zaprzeszły” już dawno wyszedł z codziennego użycia, tymczasem w języku angielskim dalej pełni on swoją rolę. W języku polskim brak nam czasu, który łączy zarówno przeszłość jak i teraźniejszość. W języku angielskim rolę tę pełni niezwykle często używany czas present perfect. Przykłady różnic pomiędzy polskim a angielskim można mnożyć i mnożyć w nieskończoność, a każdy z nich jest kolejnym dowodem na to, że przeciętnemu Polakowi uczącemu się języka angielskiego może być nieraz trudno zrozumieć prawidła jego gramatyki. 

Po trzecie – kolokacje i utarte wyrażenia

Ważnym elementem nauki języka angielskiego jest nauka tak zwanych kolokacji. Angielski cechuje się tym, że za pomocą tak prostych czasowników jak np. „have”, „make”, „do” itp., połączonych z wybranymi przyimkami (np. „in”, „on”, „for” itp.), nadajemy tym czasownikom zupełnie inne znaczenie. Przykładowo: „make” to „robić” coś, np. „make a cake” – „robić ciasto”. Ale łącząc „make” z przyimkiem „up”, tworzymy kolokację „make up” oznaczającą „wykonywać makijaż”. Kolokacje są nieodłącznym elementem nauki języka angielskiego. Istnieje ich naprawdę wiele, a powstaje ich jeszcze więcej, gdyż stanowią one bardzo ważną i nieodłączną wręcz część potocznego języka angielskiego…

Wszystkie wymienione wyżej powody mogą przyczyniać się do tego, że dla wielu Polaków nauka języka angielskiego nie jest zadaniem prostym. Niemniej jednak, świadomość znaczenia tego języka na świecie, powinna zmotywować każdego do przezwyciężania tych trudności i kontynuowania przygody z językiem angielskim…