“Zakład pogrzebowy” po angielsku to “funeral home” [ˈfjuːnərəl hoʊm] (wymowa zapisana polskimi literami: “fjuneral houm”).

10 podobnych angielskich tłumaczeń dla słowa “zakład pogrzebowy” to:

  1. Funeral Parlor – Zakład pogrzebowy Przykład: The family chose a well-known funeral parlor for the ceremony. (Rodzina wybrała znany zakład pogrzebowy na ceremonię.)
  2. Mortuary – Zakład pogrzebowy (często używane w kontekście przechowywania ciał) Przykład: The mortuary was responsible for preparing the body for burial. (Zakład pogrzebowy był odpowiedzialny za przygotowanie ciała do pochówku.)
  3. Funeral Service – Usługi pogrzebowe Przykład: They offer a range of funeral services, including cremation. (Oferują szereg usług pogrzebowych, w tym kremację.)
  4. Crematorium – Krematorium (część zakładu pogrzebowego) Przykład: The crematorium was attached to the funeral home. (Krematorium było przyległe do zakładu pogrzebowego.)
  5. Funeral Chapel – Kaplica pogrzebowa Przykład: The funeral chapel was decorated with flowers for the service. (Kaplica pogrzebowa była udekorowana kwiatami na ceremonię.)
  6. Burial Services – Usługi pogrzebowe (związane z pochówkiem) Przykład: They specialize in traditional burial services. (Specjalizują się w tradycyjnych usługach pogrzebowych.)
  7. Funeral Arrangements – Organizacja pogrzebu Przykład: We need to make funeral arrangements for our grandfather. (Musimy zorganizować pogrzeb dla naszego dziadka.)
  8. Funeral Home Services – Usługi zakładu pogrzebowego Przykład: Funeral home services include embalming, viewings, and funeral ceremonies. (Usługi zakładu pogrzebowego obejmują balsamowanie, wystawienie ciała do oglądania i ceremonie pogrzebowe.)
  9. Memorial Home – Dom pamięci (inne określenie zakładu pogrzebowego) Przykład: The memorial home was known for its compassionate staff. (Dom pamięci był znany z życzliwego personelu.)
  10. Funeral House – Dom pogrzebowy Przykład: The funeral house was located in a quiet part of town. (Dom pogrzebowy znajdował się w cichej części miasta.)