Pomoc drogowa” po angielsku to “roadside assistance“.

Wymowa: [ˈrəʊdˌsaɪd əˈsɪstəns] (ang. wymowa w notacji międzynarodowej).

Wymowa zapisana polskimi literami: “roud-sajd ə-sistens“.

10 podobnych angielskich tłumaczeń dla słowa “pomoc drogowa” to:

 1. breakdown service
  • Tłumaczenie: serwis drogowy w razie awarii
  • Przykładowe zdanie: I had to call the breakdown service because my car wouldn’t start. (Musiałem zadzwonić po serwis drogowy, ponieważ mój samochód nie chciał się uruchomić.)
 2. roadside aid
  • Tłumaczenie: pomoc drogowa
  • Przykładowe zdanie: The company offers roadside aid to drivers in need. (Firma oferuje pomoc drogową kierowcom w potrzebie.)
 3. vehicle recovery
  • Tłumaczenie: odzyskiwanie pojazdów
  • Przykładowe zdanie: Their services include vehicle recovery in case of accidents or breakdowns. (Ich usługi obejmują odzyskiwanie pojazdów w przypadku wypadków lub awarii.)
 4. roadside rescue
  • Tłumaczenie: ratunek drogowy
  • Przykładowe zdanie: The stranded travelers were grateful for the prompt roadside rescue. (Uwięzieni podróżnicy byli wdzięczni za szybki ratunek drogowy.)
 5. breakdown assistance
  • Tłumaczenie: pomoc w razie awarii
  • Przykładowe zdanie: They provide 24/7 breakdown assistance for their customers. (Oferują całodobową pomoc w razie awarii dla swoich klientów.)
 6. emergency road service
  • Tłumaczenie: pogotowie drogowe
  • Przykładowe zdanie: The emergency road service arrived within half an hour after the call. (Pogotowie drogowe przybyło w ciągu pół godziny po zgłoszeniu.)
 7. roadside support
  • Tłumaczenie: wsparcie drogowe
  • Przykładowe zdanie: Our membership includes roadside support for any car troubles. (Nasz członkostwo obejmuje wsparcie drogowe w przypadku problemów z samochodem.)
 8. breakdown rescue
  • Tłumaczenie: ratunek w razie awarii
  • Przykładowe zdanie: The breakdown rescue team efficiently fixed the engine issue. (Zespół ratunkowy w razie awarii sprawnie naprawił problem z silnikiem.)
 9. vehicle breakdown assistance
  • Tłumaczenie: pomoc w razie awarii pojazdu
  • Przykładowe zdanie: If you have vehicle breakdown assistance coverage, you can call for help anytime. (Jeśli masz ubezpieczenie na pomoc w razie awarii pojazdu, możesz dzwonić o pomoc o dowolnej porze.)
 10. road aid
  • Tłumaczenie: pomoc drogowa
  • Przykładowe zdanie: The company offers affordable road aid for all types of vehicles. (Firma oferuje przystępną pomoc drogową dla wszystkich rodzajów pojazdów.)