Elektryk” po angielsku to “electrician” [ɪˌlɛkˈtrɪʃən] (wymowa zapisana polskimi literami: “ilektryszyn”).

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa “Elektryk” to:

  1. Electrical technician – Technik elektryk Przykład: The electrical technician repaired the faulty wiring in the building. (Technik elektryk naprawił wadliwe okablowanie w budynku.)

  2. Electrical worker – Pracownik branży elektrycznej Przykład: The electrical worker installed new lighting fixtures in the office. (Pracownik branży elektrycznej zamontował nowe oświetlenie w biurze.)

  3. Electrician technician – Technik elektryk Przykład: The electrician technician tested the circuits to ensure they were functioning properly. (Technik elektryk przetestował obwody, aby upewnić się, że działają prawidłowo.)

  4. Wiring specialist – Specjalista od instalacji elektrycznych Przykład: The wiring specialist was called to fix the electrical issue in the house. (Specjalista od instalacji elektrycznych został wezwany, aby naprawić problem z elektrycznością w domu.)

  5. Electrical expert – Ekspert z dziedziny elektryki Przykład: The electrical expert provided valuable advice on improving energy efficiency. (Ekspert z dziedziny elektryki udzielił cennych wskazówek dotyczących poprawy efektywności energetycznej.)